Operační Systém Windows
Photo of author

Windows Failed to Install the Following Update with Error 0x80073701: Návod k opravě

V dnešní době je aktuálnost a bezpečnost našich operačních systémů velmi důležitá. Nic nás nemůže zaskočit víc než neúspěšná aktualizace, která brání správnému fungování našeho systému. Jedním z těchto problémů je chybová hláška „Windows selhal při instalaci následující aktualizace s chybou 0x80073701“. V dnešním článku se podíváme na to, co tato chybová zpráva znamená a jak ji úspěšně opravit. Připravte se na jednoduché kroky a získání stabilitu, kterou si vaše Windows zasluhují.
Chyba 0x80073701: Návod k opravě aktualizace ve Windows

Chyba 0x80073701: Návod k opravě aktualizace ve Windows

Pokud se v systému Windows setkáte s chybou 0x80073701 při pokusu o instalaci aktualizací, nezoufejte. Existuje několik kroků, které můžete podniknout, abyste tuto chybu vyřešili a získali možnost stahovat a instalovat nejnovější aktualizace do vašeho systému.

Prvním krokem, který můžete zkusit, je spuštění Windows Update nástroje pro opravu problémů. Tento nástroj je navržen tak, aby vyhledával a opravoval potenciálně problematické součásti vašeho systému, které by mohly způsobovat chybu 0x80073701. Stačí vyhledat „Windows Update Nástroj pro opravu problémů“ ve vyhledávacím poli v menu Start, spustit nástroj a následovat jeho pokyny.

Dalším krokem, který můžete vyzkoušet, je odstranění dočasných souborů a restartování služby Windows Update. Postupujte následovně: Otevřete Průzkumníka souborů a ve vyhledávacím poli nahoře zadávejte %windir%SoftwareDistribution. Poté smažte veškerý obsah složky Download. Poté otevřete „Služby“ ve vašem systému, vyhledejte „Windows Update“ a pravým tlačítkem myši na něj klikněte. Vyberte „Restartovat“. Po restartu vašeho počítače se Windows Update znovu načte a budete moci znovu instalovat aktualizace.

Těmito jednoduchými kroky byste měli být schopni vyřešit chybu 0x80073701 a instalovat nejnovější aktualizace ve vašem systému Windows. Pokud však problémy přetrvávají, může být vhodné konzultovat s odborníkem, který vám může poskytnout další řešení a upřesnit diagnózu.

Přehled chyby 0x80073701 při instalaci aktualizace ve Windows

Přehled chyby 0x80073701 při instalaci aktualizace ve Windows

Pokud jste narazili na chybu 0x80073701 při aktualizaci Windows, není třeba se bát. Tato chyba se obvykle vyskytuje při pokusu o instalaci nebo aktualizaci operačního systému a může mít několik možných příčin. Níže jsme seznamovali hlavní příčiny této chyby a poskytli jsme několik řešení, která vám mohou pomoci ji vyřešit.

  • Poškozené systémové soubory: Chyba 0x80073701 může být způsobena poškozením systémových souborů ve Windows. Chcete-li tento problém vyřešit, můžete použít nástroj SFC (Systémový souborový kontrola) a DISM (Deployment Image Servicing and Management), které zkontrolují a opraví poškozené soubory.
  • Zablokované Windows Update služby: Někdy může docházet k chybě 0x80073701 kvůli problémům se službou Windows Update. Abyste tento problém vyřešili, můžete vyzkoušet restartovat související služby, jako je ‚Windows Update‘, ‚BITS‘ a ‚Cryptographic Services‘

Pokud tyto kroky nepomohou, můžete také zkusit zastavit služby Windows Update a vyčistit dočasnou složku, kde jsou uloženy aktualizační soubory. Po těchto krocích proveďte restart a zkuste aktualizaci znovu. V případě potřeby můžete také konzultovat s technickou podporou Microsoftu. Doufáme, že vám naše rady pomohou vyřešit tuto chybu a aktualizovat váš operační systém.

Možné příčiny a doporučená řešení chyby 0x80073701 ve Windows

Možné příčiny a doporučená řešení chyby 0x80073701 ve Windows

:

1. Poškozený systémový soubor: Jednou z možných příčin této chyby může být poškození systémového souboru ve vašem operačním systému Windows. Tento problém může nastat při nesprávném ukončení systému nebo při neúspěšném aktualizování systému. Pro řešení tohoto problému můžete použít následující doporučená řešení:

– Spusťte integritní kontrolu systému: Pomocí příkazu „sfc /scannow“ v příkazovém řádku spustíte kontrolu a opravu poškozených systémových souborů.
– Vyčistěte mezipaměť Windows Update: Odstraňte dočasné soubory a obnovení stahování aktualizací pomocí nástroje pro čištění mezipaměti Windows Update, který je k dispozici v nastavení Windows Update.
– Manuální oprava: Pokud výše uvedená řešení nepomohou, můžete se pokusit o manuální opravu systémových souborů pomocí nástroje DISM nebo dokonce zvážit reinstalaci operačního systému.

2. Konflikt aktualizací: Dalším možným důvodem chyby 0x80073701 ve Windows může být konflikt mezi různými aktualizacemi nebo poškození během procesu aktualizace. Pro řešení tohoto problému můžete vyzkoušet následující doporučená řešení:

– Odstraňte neúspěšné aktualizace: Použijte nástroj „Oprava potíží s Windows Update“ poskytovaný společností Microsoft na odstranění neúspěšných aktualizací a jejich následnou opětovnou instalaci.
– Zkuste ruční instalaci: Proveďte ruční instalaci problematických aktualizací z oficiálních stránek společnosti Microsoft, abyste se vyhnuli možným konfliktům nebo chybám během procesu aktualizace.
– Vypněte antivirový program: Dočasně vypněte svůj antivirový program a zkuste znovu provést aktualizace. Někdy může antivirový program bránit správné instalaci aktualizací a tím způsobit chybu 0x80073701.

Pamatujte, že před prováděním jakýchkoli oprav nebo změn je nezbytné vytvořit zálohu důležitých dat. Pokud se problém nevyřeší nebo máte obavy z provedení složitějších úprav operačního systému, doporučuje se vyhledat odbornou pomoc nebo se obrátit na technickou podporu společnosti Microsoft.
Jak opravit chybu 0x80073701 při instalaci aktualizace ve Windows

Jak opravit chybu 0x80073701 při instalaci aktualizace ve Windows

Pokud narazíte na chybu 0x80073701 během pokusu o instalaci aktualizací ve Windows, existuje několik možných řešení, která by vám mohla pomoci vyřešit tuto situaci.

1. Kontrola připojení k internetu: Ujistěte se, že máte stabilní připojení k internetu. Chyba 0x80073701 může být způsobena přerušeným připojením nebo slabým signálem. Pokud máte připojení přes Wi-Fi, zkuste se připojit k síti přes kabel a zkontrolujte, jestli to pomůže.

2. Aktualizace ovladačů: Neaktualizované ovladače mohou způsobovat konflikty, které vedou k chybám při instalaci aktualizací. Doporučujeme aktualizovat ovladače vašeho počítače na nejnovější verzi. Můžete to udělat buď manuálně prostřednictvím správce zařízení, nebo použitím specializovaného softwaru pro aktualizaci ovladačů.
Kontrola a oprava systémových souborů pro odstranění chyby 0x80073701

Kontrola a oprava systémových souborů pro odstranění chyby 0x80073701

Problém s chybou 0x80073701 se může objevit při pokusu o instalaci aktualizací systému Windows nebo při spuštění některých aplikací. Tato chyba je často spojována s poškozenými nebo chybějícími systémovými soubory. Naštěstí můžete tuto chybu snadno opravit pomocí funkce Kontrola souborů systému ve Windows.

Kontrola souborů systému je nástroj ve Windows, který skenuje systémové soubory a opravuje jakékoliv problémy, které naleznou. Pokud máte podezření, že problém s chybou 0x80073701 je způsoben poškozenými soubory, můžete spustit tento nástroj pomocí příkazu „sfc /scannow“ ve správci příkazového řádku.

Po spuštění příkazu SFC se nástroj Kontrola souborů systému začne spouštět a skenovat všechny systémové soubory na vašem počítači. Pokud najde nějaké problémy, automaticky je opraví, pokud je to možné. Pokud systémové soubory nejsou opravitelné, Kontrola souborů systému vám poskytne seznam problémových souborů a můžete zvážit jejich manuální opravu nebo znovu nainstalování operačního systému. Nezapomeňte také aktualizovat systémové ovladače a aplikace, abyste minimalizovali riziko dalších chyb a problémů.

Doufáme, že vám tato informace pomohla vyřešit problém s chybou 0x80073701. Při používání nástroje Kontrola souborů systému nezapomeňte, že proces opravy souborů může trvat nějaký čas, takže buďte trpěliví. Pokud problém přetrvává, doporučujeme vyhledat další zdroje a profesionální technickou pomoc, abyste získali komplexnější řešení. Mějte se a přejeme vám spokojené počítačové používání bez chyb!
Automatické spravování služeb Windows: Základní krok při řešení chyby 0x80073701

Automatické spravování služeb Windows: Základní krok při řešení chyby 0x80073701

Pokud se při používání počítače s operačním systémem Windows setkáte s chybou 0x80073701, nezoufejte. Existuje základní krok, který můžete podniknout k jejímu řešení. Automatické spravování služeb Windows může být právě tou kouzelnou možností, která tuto nežádoucí chybu odstraní.

V první fázi je důležité ověřit, zda je automatické spravování služeb Windows povolené a spuštěné. Abyste toto nastavení zkontrolovali, otevřete souborový průzkumník a klepněte pravým tlačítkem na ikonu „Tento počítač“. V kontextovém menu vyberte možnost „Spravovat“. Otevře se okno „Správa počítače“. V levém panelu vyberte možnost „Služby a aplikace“ a poté klepněte na „Služby“. Vpravo najděte a dvojklikem otevřete položku „Automatic Updates“. Ujistěte se, že je v seznamu uvedeno „Typ spuštění: Automatické“ a „Stav služby: Spuštěno“. Pokud tyto informace neodpovídají, vyberte „Automatické“ z rozbalovacího menu „Typ spuštění“ a klepněte na tlačítko „Spuštěno“ v sekci „Stav služby“. Po provedení těchto úprav klepněte na tlačítko „OK“ a restartujte počítač.

Dalším krokem, který můžete podniknout, je spuštění nástroje pro opravu systému Windows, známého také jako DISM. DISM může opravit systémové soubory, což může pomoci vyřešit chybu 0x80073701. Přejděte do vyhledávacího pole na úkolu a zadejte „Command Prompt“. Klepněte pravým tlačítkem na výsledek a vyberte možnost „Spustit jako správce“. Při spuštění se zobrazí černé okno s příkazovým řádkem. Zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu „Enter“: „`DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth„`. Nechte proces dokončit, což může několik minut trvat. Po dokončení restartujte počítač a zkontrolujte, zda se chyba 0x80073701 již neobjevuje.

Režim Bezpečný způsob Windows: Další možnost pro opravu chyby 0x80073701

Řešení chyby 0x80073701 může být frustrujícím problémem pro uživatele operačního systému Windows. Naštěstí existuje možnost, kterou vám představím – Režim Bezpečný způsob Windows. Toto řešení je jednoduché a efektivní, a umožňuje vám opravit chybu 0x80073701 bez nutnosti výrazných zásahů do systému.

V prvním kroku, restartujte váš počítač a stiskněte klávesu F8 opakovaně, jakmile se objeví obrazovka náběhového menu systému Windows. Poté vyberte možnost „Bezpečný způsob“, a potvrďte výběr stisknutím klávesy Enter. Počítač se načte do režimu Bezpečný způsob Windows, který minimalizuje počet spouštěných programů a procesů.

Dalším krokem je spuštění Windows Update troubleshooteru. Tento nástroj je navržen tak, aby automaticky identifikoval a opravil problémy spojené s aktualizacemi systému Windows. K využití tohoto nástroje, klikněte na tlačítko „Start“ a do vyhledávacího pole zadejte „Troubleshooting“. Vyberte možnost „Troubleshooting“ a poté klikněte na „View all“ na levé straně obrazovky. Vyberte „Windows Update“, a stiskněte „Next“. Postupujte podle pokynů na obrazovce a nechte nástroj spustit diagnostiku a opravit případné problémy.

Nástroj DISM: Pro pokročilou opravu chyby 0x80073701 ve Windows

Nástroj DISM je úžasným pomocníkem ve Windows, který vám umožní provést pokročilou opravu chyby 0x80073701. Tato chyba se často objevuje při provádění aktualizací systému a může způsobit problémy s funkcionalitou vašeho počítače. Naštěstí však DISM přináší jednoduché a efektivní řešení tohoto problému.

Jednou z hlavních funkcí nástroje DISM je schopnost skenovat a opravit poškozené soubory systému. Provést tento proces s DISM je snadné. Stačí otevřít příkazový řádek s administrátorskými právy a zadat příkaz „dism /online /cleanup-image /restorehealth„. Nástroj pak automaticky skenuje váš systém a opravuje veškeré chyby a poškozené soubory, které může najít. Poté, co je proces dokončený, restartujte počítač a zkuste znovu provést aktualizace. Chyba 0x80073701 by měla být během tohoto procesu úspěšně odstraněna.

Dalším způsobem, jak využít nástroj DISM, je prostřednictvím funkce pro opravu čištění obrazu systému Windows. Tento postup může být užitečný, pokud chyba 0x80073701 přetrvává, nebo pokud DISM nebude schopen opravit poškozené soubory. Abyste provedli tuto operaci, použijte příkaz „dism /online /cleanup-image /restorehealth /source:WIM:C:sourceinstall.wim:1 /limitaccess“. Měli byste nahradit „C:sourceinstall.wim“ cestou k instalačním médiím systému Windows. Po dokončení opravy restartujte počítač a ověřte, zda chyba nevzniká již znovu. Využití nástroje DISM v těchto krocích by vám mělo pomoci vyřešit potíže a udržet váš operační systém ve zdravém stavu.

Klíčové Poznatky

Doufáme, že tento článek vám pomohl porozumět chybě 0x80073701, která může nastat při pokusu o instalaci aktualizací systému Windows. Je důležité si uvědomit, že tato chyba může mít různé příčiny, jako jsou porušené soubory systému nebo problémy s registrem. Abychom odstranili tuto chybu, je důležité zkusit několik řešení, jako je použití nástroje SFC, ruční oprava souborů systému, nebo kontrola integrity obrazu systému. V případě, že se problém stále opakuje, může být vhodné vyhledat pomoc odborníků. Doufáme, že s těmito informacemi budete schopni úspěšně opravit chybu 0x80073701 a pokračovat v bezproblémovém používání vašeho operačního systému Windows.

Napsat komentář

Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů